BASİSEN – İzmir Basisen Binası İnşaatı

Referanslar

BASİSEN-İzmir Basisen Binası İnşaatı

Alsancak-İzmir

İşveren Banka – Sigorta İşçileri Sendikası

BASİSEN – İSTANBUL

İşyeri ALSANCAK/İZMİR
İşin Adı
BASİSEN – İzmir İşhanı İnşaatı
İşin Özelliği Toplam 5 Kat, Zemin Kat: 2 Ad. Dükkân, Normal Katlar: Büro, Kat Kaloriferli + A/C Donanımlı

 Toplam Yapı Alanı    : 950 m2

İlk Keşif Tutarı 1.059.717.000,- TL (1990)
Son Keşif Tutarı 1.059.527.181,- TL (1990)

1.287.851.485,- TL (Kesin H/E: 1990–1991)- K.D.V.’siz

Sözleşme Tarihi 24.09.1990  
Geçici Kabul Tarihi 21.07.1991
Kesin Kabul Tarihi 21.07.1992

Tasarım Bilgileri

Mimari  :   Nice Yapı Endüstri A.Ş. – Ankara

Statik   :   Necati UZAKGÖREN – İnş. Y. Müh.

Tesisat :   İlhan AÇAN – Mak. Müh.

Elektrik :   Namık ONMUŞ – Elek. Müh.