T. İş Bankası A.Ş.-İstanbul-Parmakkapı Şubesi “Yapı Güçlendirme ve Sistematik Şube Tasarım Uygulaması”

Referanslar

T. İş Bankası A.Ş.-Karşıyaka Şube ve Hizmet Binası İnşaatı

Karşıyaka-İzmir

İşveren T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük İnşaat ve Emlak Müdürlüğü

ANKARA

İşyeri KARŞIYAKA/İZMİR
İşin Adı
İş Bankası A.Ş. – KARŞIYAKA Şubesi ve İZMİR Hizmet Binası İnşaatı
İşin Özelliği 8 Katlı Şube ve Hizmet Binası, 1 Bodrum – Zemin – Asma Kat

(Banka) – 6 Normal Kat (Servis), HVAC Asansör, Jeneratör Tesisatlı, Trafolu, Mekanik Mermer Kaplama ve Alüminyum Giydirme Cepheli

* İşin tümü, Genel Taşeron olarak OTAK A.Ş. firmasınca yüklenilmiş ve bitirilmiştir.  

 Toplam Yapı Alanı    : 5 500 m2

 Firma Ortaklık Payı    : %50

İlk Keşif Tutarı 14.143.818.500,- TL (1992)
Son Keşif Tutarı 12.924.367.169,- TL (1992)

17.335.686.364,- TL (Kesin H/E: 1992–1994)- K.D.V.’siz

Sözleşme Tarihi 04.02.1992  
Geçici Kabul Tarihi 11.10.1994
Kesin Kabul Tarihi  13.08.1998

Tasarım Bilgileri

Mimari             :   Kadir ERKMAN – Y. Mimar

Statik               :   Ali TERZİBAŞOĞLU – İnş. Y. Müh.

Tesisat :   Celal OKUTAN – Mak. Y. Müh.

Elektrik           :   Nihat AKAY – Elek. Müh.